Farstad shipping

Nye kontorlokaler.

Realkapital Utvikling er engasjert for å:

  • Bistå med å etablere intern prosjektorganisasjon
  • Utarbeide budsjett egne leveranser mv.
  • Bistå med å legge grunnlaget for interne valg og avgjørelser
  • Overvåke og verifisere kritiske aspekter
  • Sikre at leveranser er iht til leveringsbeskrivelsen og leieavtaler
  • Håndtere endringer i prosjektet
  • Representere Farstad i brukermøter og særmøter
  • Løpende rapportere til Farstads ledelse
  • Bistå med planlegging oppgaver knyttet til flytteprosessen
  • Gjennomføre ferdigbefaringer og overtakelse

Fakta

Arealer:

Kontorer 6 000 m2

Varighet:

2014-2016