Nortura Forus

Nortura planlegger å flytte sin produksjon, og får dermed ca 110 dekar med tomt for utvikling.

Realkapital Utvikling var engasjert for å være selskapets eiendomsutvikler:

  • Utføre mulighetsstudie
  • Kartlegge muligheter og utfordringer
  • Definere alternativer for utnyttelse
  • Synliggjøre utviklings- og verdipotensialet
  • Skissere alternativer for prosjektfremdrift
  • Budsjettutarbeidelse
  • Reguleringsstrategi
  • Representere Nortura i dialog med kommune, andre offentlige instanser, markedsaktører, naboer m.m.

Fakta

Arealer

Tomt ca 110 000 m2

Varighet:

2014-pågår