Økernveien 9

Økernveien 9 har gjennomgått en totalrenovering, med Sporveien som største leietaker.

Realkapital Utvikling ble engasjert som Byggherreombud med følgende hoved oppgaver:

  • Prosjektstyring
  • Organisering og entreprisestyring
  • SHA
  • Budsjettutarbeidelse og Økonomistyring
  • Kvalitetsoppfølging
  • Idriftsetting og overlevering
  • Løpende rapportere til selskapets (eiers) styre

Fakta

Arealer:

Kontor 12 000 m2

Varighet:

2011-2013