Desember 2017 flyttet Oslo Kemnerkontor inn i nye lokaler i Nydalen.

RKU var engasjert for å:

  • bistå den interne prosjektorganisasjonen
  • bistå leietaker i budsjett- og økonomioppfølgingen
  • overvåke og verifisere kritiske aspekter
  • sikre at utleiers leveranser er iht leveransebeskrivelse og leieavtale
  • håndtere endringer i prosjektet
  • bistå i brukermøter og særmøter
  • bistå ifm innkjøp på vegne av Oslo Kemnerkontor
  • bistå i flytteprosessen
  • bistå ved ferdigbefaring og overtakelse
  • tilbakestilling og overlevering av tidligere lokalere


Arealer

6 713 m2

Varighet:

2016-2018