R-BUP, Nydalen

R-BUP har leid nye kontorlokaler i Nydalen

Realkapital Utvikling ble engasjert til å være leietakerombud:

  • Være leietakers representant overfor utleier ifm. tilpassing av lokaler
  • Sikre leveransen i henhold til leveringsbeskrivelsen og leieavtale
  • Håndtering av endringer
  • Representere RBUP som en profesjonell part i brukermøter
  • Løpende rapportere til RBUP

Fakta

Arealer:

Kontor 5 000 m2

Varighet:

2013 – 2013