Rolls-Royce

Rolls-Royce Marine ville etablere nye lokaler i Ålesund, Norge;

Realkapital Utvikling ble engasjert for å:

  • Kostnadsestimere egne leveranser før byggestart
  • Sikre at leveransen var i henhold til leveringsbeskrivelsen og andre kontrakter
  • Håndtere endringer i prosjektet og egne leveranser
  • Kvalitetssikre kostnader og kvalitet
  • Representere Rolls Royce i brukermøter
  • Løpende rapportere til Rolls Royce
  • Organisere flytteprosessen

Fakta

Arealer:

Simulator/Workshop

2 300 m2

Maritimt treningssenter

1 900 m2

Kontorer

6 700 m2

Varighet:

2009-2013