Tine Meierier

Prosjektering og ombygging av et eldre industribygg på meierområdet til kontorer for samlokaliserte funksjoner innen lønn/regnskap.

RKU var engasjert som prosjekt- og byggeleder med blant annet ansvar for:

  • definere omfanget av arbeidene i samarbeidet med brukerne og utarbeidelse av budsjett
  • etablere kravspesifikasjon i samarbeid med arkitekt
  • utarbeidelse av brannkonsept og byggesøknad til kommunen i samarbeid med rådgivere
  • gjennomføring av tilbudskonkurranse og kontrahering av entreprenør
  • oppfølging av entreprenør i byggeperioden, inkl endringsarbeider og økonomi
  • sluttrapportering/økonomi

Arealer:

850 m2

Varighet:

2017-2018