Wergelandsveien 15

Ærverdige Lektorenes hus var tidligere hovedkontor for lærerne, før bygget ble utleiet som Japansk ambassade. Da ambassaden flyttet ut i 2014 fikk Cushman & Wakefield Realkapital og Realkapital Utvikling oppdrag av eieren å leie ut og gjennomføre total rehabilitering av bygget.

RKUs engasjement omfattet prosjekt- og byggeledelse bl. a:

  • Ledelse av skisseprosjektering/mulighetsstudie
  • Forhandlinger med leietakere ifm. leiekontrakt
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektstyring og byggeledelse
  • SHA /HMS
  • Budsjettutarbeidelse og budsjettansvar
  • Økonomistyring
  • Kvalitetssikring
  • Ferdigstillelse, idriftsetting og overlevering

Fakta

Areal:

3.400 m2

Varighet:

2015-2016

Leietaker:

The North Alliance (Making Waves, Anorak m.fl.)