Norwegian Property

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert kontoreiendomsselskap med sentral beliggenhet i Oslo CBD, Nydalen og Stavanger. Cushman & Wakefield Realkapital utfører hvert kvartal verdivurderinger av hele porteføljen til NPRO. Vi har også utført enkeltstående verdivurderinger i forbindelse med utstedelse av obligasjonslån.

Selskapets eiendommer har en samlet markedsverdi på ca. 14 milliarder kroner. Porteføljen har sentral beliggenhet i Oslo CBD, Nydalen og Stavanger. Vi har også utført enkeltstående verdivurderinger i forbindelse med utstedelse av obligasjonslån.