Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon er Norges største aktør på kjøpesentre og er representert over hele landet. Vi utfører hvert kvartal verdivurderinger og yieldvurderinger av porteføljen. Vi har også utført flere enkeltstående verdivurderinger i forbindelse med utstedelse av obligasjonslån.

Vurderingene omfatter flere av Norges største kjøpesentre, sentrale kontoreiendommer i Oslo, m.m. Cushman & Wakefield Realkapital har også utført flere enkeltstående verdivurderinger i forbindelse med utstedelse av obligasjonslån.