Sentrumshandelen går en lys sommer i møte

2022 har startet som 2021, med antallsbegrensninger, stengte barer og et ute- og kulturliv for halv maskin. Regjeringen møter stadig større press og det går mot et snarlig frislipp og påfølgende gjenåpning. Bransjen er mer enn klar for en snarlig gjenåpning, og kundene venter spent på å ta i bruk alt byen har å by på. Mye tyder på at sentrumshandelen går en lys sommer i møte. Derfor er det kanskje ikke så rart at vi opplever en stadig større etterspørsel fra både lokale og internasjonale aktører som ønsker å etablere seg eller utvide i sentrum.

Pandemien satte sitt preg på 2021 og kan fortsatt prege store deler av 2022. Pandemien har ført til flere kortsiktige endringer i nordmenns pengebruk. Erfaringer fra «forrige åpning» i høst, gjør at vi venter rask reversering når landet på nytt åpner opp. Samlet netthandel av varer endte 74 prosent over 2019-nivåer i 2021, og stadig flere benytter netthandel som et supplement til, eller erstatning for fysisk handel.  Netthandelen utgjør nå nær 12 prosent av varehandelen i Norge.

 

Varehandelsindeksen falt i desember, men 3,1 prosent nedgang fra november var noe mer enn mange hadde ventet. Videre nedgang vil komme når samfunnet på nytt lar forbrukere benytte seg fritt av alle tjenester, og det kunstig høye vareforbruket avtar. Tjenesteforbruket var ventet å falle noe under denne nedstengningsrunden, men mindre inngripende tiltak har bidratt til at kjøp av ulike tjenester har holdt seg stabilt gjennom måneden. Tjenesteforbruket vil øke betydelig fremover, noe vi allerede i høst så klare tendenser til. I november var kjøpet av tjenester over 10 prosent høyere enn samme periode i 2019.

 

Vi opplever stadig sterkere etterspørsel fra aktører som ønsker å etablere seg på high-street i Oslo sentrum, og det jaktes nå etter lokaler, ikke leietakere. Vi merker sterk pågang fra både vårt nasjonale og internasjonale nettverk, og Norge fremstår for mange som et særdeles attraktivt marked å etablere seg i. Flere spennende konsepter har utvidet og/eller etablert seg i sentrum, med store åpninger som Louis Vuitton i Karl Johans gate 16 og Sumos nye flaggskiprestaurant som kommer i Karl Johans gate 45 i spissen. Sammen med store etablerte konsepter og Oslofolkets ønske om å konsumere venter vi at sentrumshandelen går en lys sommer i møte.

Kilde: SSB og CWR

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.