RENTETOPPEN NÆR – NORSK ØKONOMI KJØLES NED

Sentralbankene har økt rentene kraftig og vi er nær rentetoppen på 4,25 prosent. Norsk økonomi kjøles ned. Inflasjonen er på vei ned, men kjerneinflasjonen er seiglivet. Svak NOK-kurs presser rentene opp. Styringsrenten vil trolig holde seg på 4-tallet langt ut i 2024. Faren for resesjon er svekket i USA og lange renter har løftet seg opp på 4-tallet. Inntjeningen til gårdeierne utfordres av svakere vekst i kontormarkedet, nedgang i varehandelen og usikkerhet om utviklingen for flere aktører på bygulvet. Eiendomsverdiene utfordres av høyere renter og økte yielder. Høy KPI-justering bidrar positivt. Avstanden mellom kjøpere og selgere vil minke når flere ser at rentene ikke skal ned til gamle nivåer. Det er usikkerhet knyttet til hvor kraftig rentene vil virke både her hjemme samt i USA og Euro-sonen.

MAKRO

 • Korte og lange renter opp – finanskost i eiendom på 7 prosent+
 • Toppinflasjonen på vei ned – kjerneinflasjonen er mer seiglivet

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Få transaksjoner så langt i år – stor avstand mellom kjøper og selger
 • Økte finansieringskostnader – prime yield økt til 4,25 prosent

KONTORMARKEDET

 • Leieprisveksten avtar – KPI-justering på 5-tallet
 • Kontorledigheten økt – høye kostnader bremser nybygging

HANDEL

 • Varehandelen er på vei ned – økte renter «biter» mer og mer utover høsten
 • Antall konkurser øker – arealbehovet reduseres

LOGISTIKK

 • Sterk leieprisvekst demper nedgangen i eiendomsverdier
 • Fall i varehandelen demper arealbehovet fremover

BOLIG

 • Bruktboligprisene har holdt seg til nå – bråstopp i nybygg
 • Befolkningsvekst og økte kostnader løfter leieprisene

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q3 2023

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.