SENTRALBANKENE MÅ FINNE FREM BREMSEN

Sentralbankene har økt rentene kraftig og negative effekter på aktiviteten i økonomien viser seg med økende styrke. Inflasjonen nærmer seg toppen. USA er først ute til å passere inflasjonstoppen, og vi ser tegn til utflating også i Europa. Sentralbankene må nå også finne frem bremsen og styre renten mer varsomt. Erfaringene med en kraftig og synkron renteoppgang er begrenset. Flere peker på faren for en kraftig resesjon. Sterke offentlige finanser gir en særlig trygghet for norske aktører. Rentemarkedene har respondert med lavere lange renter. Den norske 5-års SWAPen har passert toppen. Utsikter til fallende renter vil lette presset på yielder i eiendomsmarkedet.

MAKRO

 • Kraftige renteøkninger begynner å virke – sentralbankene blir mer forsiktige
 • Fortsatt stramt arbeidsmarked forlenger kampen mot inflasjonen

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • 90 milliarder NOK så langt i år
 • Prime yield har økt – lange renter passert toppen og gir økt optimisme

KONTORMARKEDET

 • Lav kontorledighet og bred leieprisvekst på høye volumer
 • KPI justeringen på 6-8 prosent fra nyttår

HANDEL

 • Forbruket normaliseres – varehandelen synker
 • Internasjonale aktører i kø for de mest attraktive sentrumslokalene

LOGISTIKK

 • Leieprisene presses opp av etterspørsel, inflasjon og lav ledighet
 • Økte krav til bærekraftig transport og nærhet til kunder

BOLIG

 • Boligprisene faller, men rentetoppen nærmer seg
 • Sterk befolkningsvekst og økte renter løfter leieprisene

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q4 2022.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.