FEB. 2022

Sterkt eiendomsmarked i alle segmenter

Norge er gjenåpnet og andelen helt arbeidsledige er den laveste som er notert i februar siden før finanskrisen i 2008. I desember lå BNP for Fastlands-Norge nær 3 prosent høyere enn før pandemien. Mangelen på arbeidskraft bremser ytterligere vekst i mange virksomheter. Sterk økonomisk vekst vil medføre en gradvis økning i styringsrenten fra dagens nivå på 0,5 prosent. Høy inflasjon gir likevel lave realrenter. Stigende inflasjon i USA, men også i Europa, bidrar til forventninger om økte lange renter. Krigen i Ukraina kan forsterke inflasjonen ytterligere, og bidrar til økt usikkerhet. Veksten i Norsk økonomi og i leiemarkedene gir likevel utsikter for fortsatt økning i eiendomsverdiene.

MAKRO

 • Kraftig fall i arbeidsledigheten – mangel på arbeidskraft demper veksten
 • Lønns- og kostnadsvekst trekker rentene opp

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Hektisk aktivitet i Q1 etter rekordhøye 168 mrd NOK i 2021
 • Økt utenlandsk konkurranse om kjøp av logistikk eiendom

KONTORMARKEDET

 • Rekordhøy vekst i kontorarbeidsplasser – kontorledigheten fortsetter ned
 • Leieprisene vokser moderat – venter vekst i sentrum

HANDEL

 • Handelen normaliseres – grensehandelen er tilbake for fullt
 • E-handelen fortsetter å vokse

LOGISTIKK

 • Høy utleieaktivitet og lav ledighet
 • Store tomtekjøp

BOLIG

 • Kraftig boligprisvekst i januar til tross for varslede renteøkninger
 • Leiemarkedet tar seg opp – KPI justering og gjenåpningen trekker opp
Kilde: DnB, Norges Bank og SSB

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.