MAI 2022

Eiendomsmarkedene står seg godt

Sentralbankene i Europa og særlig USA, balanserer rentemedisinen mellom faren for vedvarende høy inflasjon og fallende økonomisk aktivitet. Sentralbanken (FED) i USA har kommet sent i gang med å dempe veksten for å få inflasjonen ned. Investorer verden over er nervøse for at FED derfor vil gå for kraftig til verks i pengepolitikken. Lange renter har økt og vil trolig øke mer. Norges Bank kom tidlig i gang med å øke styringsrenten, men ser likevel stigende inflasjon med fare for tiltakende lønns- og kostnadspress. Norges Bank følger sin plan om økte renter for å dempe inflasjonspresset. En mer dempet vekst i Norsk økonomi og i leiemarkedene gir utsikter for en flatere utvikling i eiendomsverdiene.

MAKRO

 • Arbeidsledigheten er svært lav og synker. Inflasjonen stiger
 • Sentralbankene balanserer rentemedisinen mellom inflasjon og resesjon

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Lavere aktivitet så langt i Q2. Spread mellom kjøper og selger
 • Økt interesse for eiendommer som kan utvikles

KONTORMARKEDET

 • Dempet vekst i kontoretterspørselen
 • Moderat leieprisvekst til tross for lav kontorledighet

HANDEL

 • Varehandelen synker, og servicehandelen stiger. Grensehandelen er tilbake
 • Lav ledighet og leiepriser på høyt nivå i sentrum

LOGISTIKK

 • Høy aktivitet i Vestby Næringspark
 • Prime yield holdes uendret

BOLIG

 • Renteøkningene stopper boligprisveksten. Sterkt arbeidsmarked hindrer fall
 • Leiemarkedet tar seg opp – KPI-justering og lavere tilbud trekker opp

 

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q2.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.