HØYE RENTER LENGRE – PRESSER EIENDOMSVERDIENE NED

Sentralbankene har økt rentene kraftig. USA er nær toppen, mens rentene i Norge trolig må opp flere hakk til. Den økonomiske veksten har overrasket på oppsiden. Faren for resesjon er svekket i USA. Lange renter skal ned gjennom høsten, men holder seg høyere lengre enn tidligere antatt. Inflasjonen er på vei ned, men viser seg mer seiglivet enn ønsket. Svak NOK-kurs presser rentene opp. Den sterke inntjeningen til gårdeierne utfordres av svakere vekst i kontormarkedet, nedgang for detaljhandelen og usikkerhet om utviklingen for flere aktører på bygulvet. Eiendomsverdiene utfordres av høyere renter og press opp på yieldene. Få transaksjoner indikerer stor avstand mellom kjøpere og selgere.

MAKRO

 • Seiglivet inflasjon gir høyere renter lengre
 • Tar tid før høye renter svekker veksten

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Økt prime yield fra 4,0 til 4,1 signaliserer høyere yielder
 • Flere salg utløses av høyere renter, og vil gi stadig flere muligheter

KONTORMARKEDET

 • Leieprisene tok seg en pust i bakken og ledigheten økte til 6,0 prosent
 • Høye kostnader gjør det krevende å regne prosjekter hjem

HANDEL

 • Detaljhandelen fortsetter nedgangen og er nå lavere enn før pandemien
 • Flere turister holder aktiviteten oppe på bygulvet i sommer

LOGISTIKK

 • Høy etterspørsel og lav ledighet – flere leiekontrakter for nybygg
 • Leieprisene presses opp for lager- og logistikk i og nær Oslo

BOLIG

 • Bruktprisoppgangen utfordres av stadig økende renter
 • Befolkningsvekst og økte renter løfter leieprisene

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q2 2023

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.