EIENDOMSVERDIENE VIL SNU TIL OPPGANG I ÅR

Markedet venter på de første rentekuttene fra sentralbankene, som på sin side maner til tålmodighet. Veksten i norsk økonomi har bremset på et høyt aktivitets­nivå. Inflasjonen er på vei ned, men kjerneinflasjonen ligger langt over målet. Vi venter første av to rentekutt i september. Fortsatt sterkt arbeidsmarked og seig­livet inflasjon i USA har sendt lange renter opp. Rentemarkedet er svært «inflasjons­følsomt». Inntjeningen til gårdeierne støttes av solide leie­markeder. Økt kjøpekraft legger til rette for ny vekst i varehandelen gjennom året. Utflating av yielder kombinert med lav kontorledighet og leieprisvekst gjør 2024 til året hvor eiendoms­verdiene snur og stiger igjen.

MAKRO

 • Arbeidsmarkedene fortsatt stramme – fallet i inflasjon har bremset litt
 • Markedet venter 3-4 rentekutt i USA og et par kutt i Norge

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Transaksjonsvolum på 60 mrd NOK i 2023
 • Prime yield stabil på 4,75 prosent – har nådd toppen

KONTORMARKEDET

 • Fortsatt solid kontormarked – flere i kontornæringer og få nybygg i markedet
 • Leieprisene flatet ut i snitt, men økte for høyere standard

HANDEL

 • Overraskende robuste husholdninger
 • Nedgangen i forbruket stopper opp og snur til oppgang mot slutten av året

LOGISTIKK

 • Fortsatt solid leiemarked
 • Prime yield uforandret på 5,75 prosent

BOLIG

 • Bruktboligprisene fortsetter opp – kjøperne opplever økt forutsigbarhet
 • Økt forutsigbarhet gir god timing for utviklingsprosjekter

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q1 2024

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.