Biden har overtatt ledelsen

Det er presidentvalg i USA 5. november. Interessen er stor allerede, men vil fylle stadig mer plass i alle medier fremover. Joe Biden har hatt noen gode måneder med økende sannsynlighet for at han vil stikke av med seieren. Det er imidlertid tett løp og langt frem. Mye kan skje frem mot 5. november. Tiden frem mot valget vil bli fylt av uro, usikkerhet og spekulasjoner – aldri en god mix for investorer. Det er særlig om utfallet skulle bli ny Donald Trump-seier at mange er urolige for hva som kan skje. Normalt betyr valgkampen og utfallet svært lite for aksjemarkedene og næringseiendom. Denne gang kan det bli annerledes ettersom Trump skaper betydelig usikkerhet om fremtidig politikk.

Inspirert av et foredrag av Jan Arild Snoen på boligkonferansen til Norsk Eiendom, har vi valgt å se nærmere på hva som kan skje og hvilke implikasjoner det kan få for investeringer i næringseiendom.

Ifølge Snoen, er det to økonomiske faktorer som har vist seg å ha sterk betydning for i hvilken grad sittende president blir gjenvalgt:

  • Bensinprisen bør ikke stige over 3,5 USD/gallon
  • Forbrukersentimentet bør ikke ligge under 75 punkter.

Bensinprisen har beveget seg opp i Joe Bidens presidentperiode. Bilen har stor symbolsk og praktisk betydning for svært mange amerikanere. Kanskje særlig i viktige vippestater som f.eks Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona og Georgia. Akkurat nå trekker nivået på 3,8 USD/gallon i retning Trump.

Forbrukertilliten har vært i en stigende kurve godt støtte av lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst. Det er høye styringsrenter i USA, men langt de fleste har fastrentelån og gjerne med 30 års løpetid. Det høye rentenivået har derfor liten betydning for amerikanere flest frem mot valget i november.

Historisk er det ingen klar sammenheng mellom utfallet av presidentvalget i USA og utviklingen i aksjemarkedene verken globalt eller i Norge. Investorer bør derfor fortsette å være opptatt av de underliggende økonomiske forholdene fremfor å forsøke å spekulere i valgutfallet. Imidlertid kan det være annerledes denne gang hvor en hevngjerrig Trump kan endre politikken i forhold til NATO, støtte til Taiwan, tollpolitikken og internasjonalt samarbeid gjennom FN og WHO.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.