BYNÆR LOGISTIKK

Den ferske Cushman & Wakefield-rapporten «City Logistics» ser nærmere på bynær logistikk og tilhørende strategier i kjølvannet av pandemien. Rapporten undersøker relevante trender for bynær logistikk. Dette gjelder både trender skapt eller forsterket av pandemien, og trender som startet før pandemiens utbrudd. Basert på trendene og europeiske byers ulike behov, defineres logistikkstrategier for byene. I Oslo, hvor en stor del av befolkningen kan nåes ved en 30 minutters kjøretur, vil sannsynligvis én enkel lokasjon i utkanten av byen være den beste strategien.

Trykk her for å laste ned rapporten

COVID-19 pandemien førte med seg flere endringer av handelsvaner i Europa, både midlertidige og mer permanente. Netthandelen vokste raskt, og selv om veksten nå har avtatt har netthandelen stabilisert seg på et høyt nivå. Etterspørselen etter logistikklokaler er dermed fremdeles stor fra aktører som driver med netthandel. Bruk av hjemmekontor ble mange steder påbudt under pandemien. Påbudene er nå borte og de fleste er tilbake på kontoret, men hybrid-modeller – med en blanding av hjemmekontor og arbeid på kontoret – er mer vanlig enn før pandemien i mange europeiske byer. Økt bruk av hjemmekontor fører til økt netthandel.

Samtidig er det mye som ikke har forandret seg. Det er fremdeles stor spredning i hva forbrukerne som handler på nett synes er viktig. Kostnad og leveringstid er fremdeles viktigst for mange, mens bærekraft og «grønne» frakttjenester har blitt viktigere for flere. Det er også store forskjeller mellom europeiske land når det kommer til hvor pakker leveres. I Storbritannia blir over 80% av pakker levert hjem, mens tilsvarende for Norge er 59% – hvor bruk av pakkeautomater har blitt et populært alternativ. Dette har stor betydning for både leveringskostnad og risikoen for en mislykket levering. Levering til pakkeautomater eller andre «sentraler», senker kostnadene og minsker risikoen både for en mislykket levering og en dårlig kundeopplevelse.

Forskjellige byer krever ulike strategier, og logistikkoperatørenes strategi vil variere basert på byenes karakteristikker. Blant faktorene som må vurderes er kjøretid fra utkanten av byen og inn til sentrum, hvor stor del av befolkningen som bor i henholdsvis sentrum og i utkanten, samt hvor stor etterspørselen etter pakker er forventet å være. Basert på dette er strategiene i rapporten delt inn langs to akser: 1. om fasiliteter i utkanten av byen er tilstrekkelig, eller om fasiliteter i sentrum også er nødvendig og 2. om én lokasjon er tilstrekkelig, eller om flere lokasjoner er nødvendig. Rapporten ser nærmere på strategier for Budapest, Berlin og London – som med sine ulike behov krever forskjellige strategier. I Oslo kan man nå en svært stor andel (99%) av befolkningen innen 30 minutters kjøring fra utkanten av byen, f.eks. Lillestrøm. Andelen vil selvsagt avhenge av kø. En slik dekning innen kun 30 minutter er vanskelig å oppnå i større byer som Berlin og London. Dette gjør at en strategi med én enkel lokasjon i utkanten av byen sannsynligvis er den beste for logistikkoperatører i Oslo.

Rapporten ser videre på hvordan de ulike strategiene påvirker kostnadsbildet, definerer de ulike typene av bynær logistikk, diskuterer hvordan utfordringen med begrenset tomteareal kan møtes og hva alt dette betyr for ulike aktører innen eiendomsbransjen.

God lesning!

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.