Sentralbankene girer opp – KPI på 8% i høst?

Sentralbankene girer kraftig opp og øker styringsrenten med 50 og 75 bp pr rentemøte for å få ned inflasjonen neste år. Kampen mot inflasjonen i år er tapt og KPI justeringen av leiekontrakter fra nyttår blir kanskje over 8 prosent. Kraftig økning i gass- og elpriser gjør at flere land vil se 2-sifret inflasjon. Den særdeles høye inflasjonen og sterkt stigende styringsrenter, gjør at de fleste venter resesjon i Europa i Q3 og etter hvert også i USA. De lange rentene kan da komme ned igjen og lette presset på yielder i eiendomsmarkedet. Eiendomsverdiene til mer attraktive og sentralt beliggende eiendommer vil holde seg som følge av leieprisvekst, høy KPI justering og en robust Norsk økonomi.

MAKRO

 • Kraftig økning i inflasjonen – sentralbankene girer opp
 • Stramt arbeidsmarked, men resesjon i sikte – rentetopp rundt årsskiftet

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • 70 milliarder NOK så langt i år – investorene avventer makroutviklingen
 • Prime yield holder seg – yieldene øker i randsonen

KONTORMARKEDET

 • Bred leieprisvekst på høye volumer
 • KPI justeringen kan bli 7-9 prosent fra nyttår

HANDEL

 • Forbruket normaliseres – varehandelen synker
 • Sentrumshandelen holder seg

LOGISTIKK

 • Redusert varekonsum og kraftig kostnadsvekst demper etterspørselen
 • Eneregieffektive nybygg og investeringer i solceller mer lønnsomt

BOLIG

 • Boligprisene har økt med 7-8% så langt i år til tross for økte renter
 • Stramt utleiemarked løfter leieprisene

 

Trykk her for vår utfyllende rapport – Market Update Q3

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.