Fortsatt sterk vekst i leiepriser

Leieprisene for europeisk logistikk vokste kraftig i løpet av 2023, viser ferske tall fra Cushman & Wakefield for 4. kvartal 2023. Også kontorleiene i Europa vokste solid på årsbasis i fjor, mens det omtrent var nullvekst for leiene for high street retail. De samme trendene som på årsbasis ble også registrert på kvartalsbasis mellom 3. og 4. kvartal. Yieldene fortsatte oppover på tvers av land og segment, og de største yieldøkningene så man i kontorsegmentet.

Kraftig fall i eiendomsverdier

Totalt vokste prime kontorleier sterkt i Europa i fjor, men med store forskjeller mellom byer og land. Oslos vekst 7,3 prosent legger seg omtrent midt på treet i et europeisk perspektiv, mens den kun er slått av Stockholm på 10,6 prosent av nordiske hovedsteder. I flere europeiske byer var det nullvekst eller svak vekst i leiene. Sammen med en til dels stor yieldøkning har det ført til et kraftig fall i eiendomsverdier.

Svak vekst for retail

Leiene i logistikk vokste igjen svært mye, med tosifret vekst flere steder. Spesielt sterk vekst så man i Norden, Storbritannia og Benelux-landene. I Tyskland var det svak leieprisvekst i alle byer utenom München. Innen high street retail rapporterer de fleste europeiske byene enten nullvekst eller svak vekst på årsbasis, og Oslo får besøk av samtlige franske og tyske byer i førstnevnte kategori. I Helsinki falt high street retail leieprisene med nesten 10 prosent.

 

Yieldtoppen i sikte?

Prime yield for kontorbygg ble justert opp for nærmest alle byene på årsbasis. På kvartalsbasis var det derimot flere byer, og da spesielt sveitsiske og britiske, hvor det ikke ble registrert noen yieldoppgang. Det tyder på at yieldtoppen er nådd i Europas mest likvide marked – London – for denne gang. I Stockholm er fremdeles prime yield for kontor på lave 4,00 prosent etter at det er gjort transaksjoner i Stockholm sentrum som bekrefter dette nivået. Det laveste nivået finner man i Genève, hvor yielden ligger helt nede på 3,00 prosent. Yieldene for logistikk ble også justert opp i de fleste byene på årsbasis, men i mindre grad enn for kontor. I Tyskland ligger faktisk prime yield for logistikk nå lavere enn for kontor flere steder.

Kilde: C&W

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.