LEIETAKER­UNDERSØKELSEN­

Vår ferske Leietakerundersøkelse viser endringene et brennhett arbeidsmarked og erfaringer fra pandemien har på kontoret. Bedriftene ønsker nå de ansatte tilbake til kontoret for å styrke samhandling, oppgaveløsning og kultur

For å gjøre kontoret mest mulig attraktivt er beliggenhet det aller viktigste, preget av enkle, raske og effektive transportløsninger i umiddelbar nærhet. Kontoret må også ha mer attraktive arealer for felles bruk og gode løsninger for digitale møter. Behovet for gode arealer til konsentrert arbeid på kontoret har fått økt oppmerksomhet. Kontoret er et sted hvor ansatte sammen og hver for seg skal skape verdier. Da er arbeidsarealene særdeles viktige.

Undersøkelsen viser blant annet:

  • Beliggenhet er faktoren de fleste (24%) peker på som viktig for valg av lokaler
  • Bedre lokaler til samhandling og oppgaveløsning nevnes av flest (18%) som faktoren med størst forbedringspotensial.
  • Det er avgjørende med ca. 5 min gangavstand til nærmeste tog- eller T-banestasjon (57%)
  • Konsentrert arbeid har bedriftene størst utfordring med i dagens kontorløsning (24%).


Trykk her for å se hele rapporten. 

 

Fakta om Leietakerundersøkelsen

  • 70 beslutningstakere og kontraktsansvarlige blant våre kunder av ledende virksomheter har svart på undersøkelsen.
  • Virksomhetene leier ca 550.000 kvm og har ca 22.500 kontoransatte
  • Undersøkelsen er gjennomført i uke 21-22.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.