TRANS­AKSJONS­MARKEDET

Juni er en hektisk måned i transaksjonsmarkedet hvor forbehold skal løftes og kjøpekontrakter signeres før investorene tar en etterlengtet sommerferie. Pr. 29. juni har vi registrert et transaksjonsvolum på 28 milliarder i 2. kvartal, og totalt 59 milliarder for første halvår. Dette er en nedgang på ca. 28 prosent fra fjoråret hvor vi opplevde et marked på lykkepiller. Årets volum er riktignok det nest høyeste vi har registrert, og et tegn på at markedet er tilbake på et moderat aktivitetsnivå. Vi holder fast ved vårt estimat om at transaksjonsvolumet for 2022 ender rundt 120 milliarder.

 

Den største transaksjonen vi har registrert så langt i juni er Aurora sitt kjøp av kjøpesentrene Gulskogen, Arkaden, samt 25 prosent av Maxi Storsenter for 2,94 milliarder (100% basis hvor Utstillingsplassen, Dolphin Eiendom and Rica Eiendom er medinvestorer i sistnevnte). Netto yield for porteføljen på 100 prosent basis er 5,5 prosent. Aurora ser oppside i både forvaltning og utviklingspotensial for kjøpesentrene som er kjøpt fra Steen & Strøm (Klépierre).

Clarksons Platou har satt opp selskapet Polaris Eiendom som har overtatt 20 næringsbygg i Nord-Norge til en samlet verdi på ca. 2,3 milliarder. Det nye selskapet forsøker seg dermed med en lignende porteføljestrategi som SVG Property har i Stavanger-regionen og Trondheim Areal har i Trondheim. I motsetning til de to sistnevnte hvor store deler av investormassen er nasjonale, ser vi i Polaris at majoriteten er lokale investorer som tidligere hadde eierandeler i enkeltbygg som nå er en del av porteføljen.

Etter en lang prosess med mye interesse er det endelig klart at Linstow kjøper resterende del av den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Eiendommen er en av de mest attraktive utviklingseiendommene sentralt i Oslo og Linstow må derfor ut med hele 1,36 milliarder for å overta det resterende arealet fra Statsbygg.

Flere spennende transaksjonsprosesser er i ferd med å sluttføres, og vil offentliggjøres utover sommeren og høsten. Kjøpere og selgere vil nå bruke sommerferien til å ta innover seg hvordan stigende renter påvirker markedet, og forhåpentligvis ha realistiske forventninger til pris når de møtes over bordet i andre halvår. Resesjonsfrykt, krig og økt covid-smitte skaper usikkerhet i det finansielle markedet, men er det noe vi har lært de siste to årene, så er det at eiendom står seg godt i usikre tider.

 

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.