EIENDOMSVERDIENE VIL SNU TIL OPPGANG I ÅR

Rentekuttene er utsatt og blir færre. Veksten i norsk økonomi har bremset på et høyt aktivitets­nivå. Inflasjonen er på vei ned, men kjerneinflasjonen ligger fremdeles langt over målet. Vi venter det første rentekuttet i desember. Fortsatt sterkt arbeidsmarked og seig­livet inflasjon i USA har sendt lange renter opp. Rentemarkedet er svært «inflasjons­følsomt». Inntjeningen til gårdeierne støttes av solide leie­markeder. Økt kjøpekraft legger til rette for ny vekst i varehandelen gjennom året. Utflating av yielder kombinert med lav kontorledighet og leievekst gjør at eiendomsverdiene vil snu og stige igjen i 2024.

MAKRO

 • Husholdninger og bedrifter håndterer rentenivået godt
 • Vi tror første rentekutt kommer i desember

TRANSAKSJONSMARKEDET

 • Tregt transaksjonsmarked så langt i år – vil ta seg opp fremover
 • Prime yield stabil på 4,75 prosent – vil holde seg på dette nivået ut året

KONTORMARKEDET

 • Fortsatt solid kontormarked – vi venter moderat leieprisvekst i år
 • Høy reforhandlingsgrad gir mindre aktivitet i leie- og søkemarkedet

HANDEL

 • Varehandelsbedriftene går langt bedre enn fryktet
 • Forbruket flater ut og kan snu til oppgang mot slutten av året

LOGISTIKK

 • Fortsatt godt leiemarked med solid leievekst
 • Prime yield uforandret på 5,75 prosent

BOLIG

 • Bruktboligprisene fortsetter opp – forsiktig økning i nyboligsalg
 • Økt forutsigbarhet gir god timing for utviklingsprosjekter

Trykk her for vår utfyllende rapport – Markedsutsikter Q2 2024

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.