TÅLMODIGHET GJELDER FORTSATT

Istedenfor rentekutt har vi fått et løft i lange renter og stadig svakere NOK kurs. Inflasjonen har falt til 3-tallet, men kjerneinflasjonen er fortsatt på 4,5%. Det er langt igjen til 2%. Arbeidsledigheten holder seg lav og lønnsoppgjøret sikrer reallønnsvekst for de fleste. Kjøpekraften vil øke, og bedriftene innen varehandel er mer optimistiske. Husholdningene ser ut til å takle de høye rentene godt. Tidspunktet for de første rentekuttene skyves ut i tid. De fleste analysemiljøene venter det første kuttet i desember, men flere ser ikke bort fra at vi må vente til 2025 før vi ser det første kuttet. Seiglivet inflasjon i USA har hevet lange renter og den Norske 5-års SWAPen har steget til 4,3%. Transaksjonsvolumet drives av noen store transaksjoner hvor kjøperne sitter med egenkapital og selgerne har behov for å styrke soliditeten. Høye renter for lenger periode vil presse frem flere transaksjoner. Aktiviteten i kontorleiemarkedet er som vanlig svakere i starten av året. Leieprisene går moderat opp i snitt, mens leiene for de beste lokalene stiger i flere områder.

MAKRO

  • Aktiviteten fortsetter sideveis med store bransjeforskjeller
  • Inflasjonen har falt, men det er langt igjen til 2%
  • Tidspunktet for rentekutt skyves ut i tid – lange renter stiger

TRANSAKSJONSMARKEDET

  • Transaksjonsvolum på 21 mrd NOK så langt i år
  • Økte lange renter setter press opp på yieldene
  • Salg tvinges frem av likviditets- og soliditetsbehov

KONTORMARKEDET

  • Fortsatt solid kontormarked – uendret ledighet og få nybygg i markedet
  • Leieprisene svakt opp i snitt, men øker for høyere standard
  • Lavere aktivitet og fortsatt mange reforhandlinger

Trykk her for vår ferske markedsoppdatering.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.