Videre vekst i kontor-og logistikkleier, yieldene settes videre opp

Cushman & Wakefield’s rapport “Prime Marked Indicators” for 4. kvartal 2022, viser:

Leieprisvekst for prime lokaler i alle segmenter både kv/kv og å/å i Europa, med sterkest årsvekst i logistikk (13,9 prosent) etterfulgt av kontor (6,2 prosent) og retail (1,6 prosent). Samtidig ble yieldene satt opp ytterligere og oppgangen er sterkere i fjerde kvartal. I sum fører yield-oppgangen og leieveksten til verdifall på tvers av segmenter.

I kontorsegmentet opplever alle de europeiske markedene sterk leieprisvekst. Tyskland leder an med 8,7 prosent (å/å). Den sterke veksten i kontorleiene blir allikevel slått av utviklingen i logistikkleier hvor alle markeder hadde sterk vekst. U.K og Tyskland rapporter leieprisvekst på over 20 prosent (å/å). Til sammenligning har de nordiske landene en vekst på 7 prosent (å/å). I retail segmentet varierer leieprisutviklingen mellom markedene. Blant annet rapporterer de nordiske landene, U.K. og Tyskland om negativ leieprisvekst (å/å).

I løpet av fjerde kvartal ble yieldene justert opp i alle segmentene. Logistikksegmentet hadde den største oppgangen, spesielt i U.K. ble yieldene satt opp kraftig. De nordiske landene rapporterer også en stor oppgang i prime logistikk yield. Det er også en bred oppgang i prime yield for kontor mellom land i Europa. Igjen er det U.K. som rapporterer høyest oppgang (44 bp). Med unntak av U.K. ligger yieldene fortsatt nærmere bunnen enn toppen i Europa.

 

Last ned «Prime Market Indicators» for 4. kvartal 2022 her.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.