Investorene forbereder seg på vinteren

Vår ferske investorundersøkelse viser at det er et stemningsskifte blant investorene i næringseiendom. Undersøkelsen ser 6 måneder frem i tid, og måler investorenes forventninger.

Investorene forbereder seg på vinteren

Etter en periode med sterk optimisme og investeringsvilje, er det flere som nå er avventende og 45% av investorene ønsker å holde porteføljen sin uendret. På den andre siden ønsker 47% av investorene fortsatt å være netto kjøpere av eiendom, mens det er kun 8% som ønsker å redusere eksponeringen mot næringseiendom. Videre forventer omtrent 80% av investorene en oppgang i prime yield for segmentene kontor, handel og logistikk. Samlet forventer 63% av investorene en nedgang i eiendomsverdiene og et flertall mener at det skyldes økte yielder. Denne gang har vi stilt investorene et åpent spørsmål om hva som vil kjennetegne transaksjonsmarkedet kommende 6 måneder i lys av den kraftige veksten i finansieringskostnader vi har sett de siste månedene. Investorene peker på tre forhold:

 1. Lavere volum i transaksjonsmarkedet med større avstand mellom kjøpere og selgere.
 2. Høyere finansieringskostnad og begrensninger på LTV vil påvirke markedet.
 3. Yield-nivået vil stige i alle segmentene, men prime segmentet vil stå seg.

Hovedpunkter fra investorundersøkelsen:

 • 45% av investorene ønsker å holde investeringene i næringseiendom konstant kommende 6 måneder
 • Omtrent 70% av investorene forventer flat utvikling i etterspørsel etter leie av kontor- og logistikklokaler
 • 49% av investorene forventer flat utvikling i etterspørsel etter leie av handelslokaler og 43% forventer en nedgang i etterspørselen
 • Over 70% av investorene forventer at prime yield vil øke for kontor-, handel- og logistikkeiendom
 • 74% av investorene forventer at finansieringsforholdene vil forverres
 • 63% av investorene forventer en nedgang i porteføljeverdien og 52% oppgir utvikling i yield som årsak til nedgangen
 • Investorene forventer at logistikk-, kontor- og hotelleiendom vil gi best avkastning de neste 6 månedene.

Trykk her for å se hele rapporten.

 

Fakta om investorundersøkelsen

 • Spørreundersøkelse rettet mot ledende investorer i det norske eiendomsmarkedet
 • 64 investorer har svart på undersøkelsen
 • Undersøkelsen ble gjennomført i Q3
 • Undersøkelsen er halvårlig og ble første gang gjennomført i Q1 2017

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.