Markert stemningsskifte i det nordiske eiendomsmarkedet

Transaksjonsvolumet i det Nordiske eiendomsmarkedet er rett under 40 mrd. Euro ved utgangen av 3. kvartal, som er på nivå med samme periode i 2016-20 men nær halvert i forhold til rekordåret 2021. En undersøkelse gjennomført av Cushman & Wakefield i de fire store Nordiske land, viser at stemningen blant investorene i resten av Norden har snudd på samme måte som i Norge. Et klart flertall av investorene venter yieldoppgang i alle segmenter.

Cushman & Wakefield i Sverige, Finland, Danmark og Norge har gjennomført en spørreundersøkelse blant investorer i de respektive landene. Resultatene trekker i stor grad i samme retning – det er et stemningsskifte siden forrige undersøkelse i 1. kvartal i år. Undersøkelsen viser blant annet:

 • Over 50 prosent av investorene ønsker å kjøpe mer eiendom
 • Kun 14 prosent av investorene ønsker å selge mer enn de kjøper
 • Sterk leieprisvekst for prime kontor i de Nordiske landene, med unntak av Sverige
 • Omtrent 60 prosent av investorene forventer flat utvikling i etterspørselen etter kontor- og logistikkarealer, mens 60 prosent av investorene forventer en nedgang i etterspørsel etter handelslokaler
 • Over 70 prosent av investorene forventer yieldoppgang i alle segmenter.
 • Prime yield kontor er på vei opp i 3. kvartal og var på 3,25 prosent i kvartalet i alle land. Vi kan legge til at prime yield kontor i Norge er økt til 3,75 prosent ved inngangen til 4. kvartal, og vi venter en økning også i de andre landene.
 • Svakere finansieringsforhold preger alle markeder.
 • 60 prosent av investorene forventer verdinedgang.

 

Fakta om undersøkelsen

 • Spørreundersøkelse rettet mot investorer i hver av de fire markedene: Danmark, Finland, Norge og Sverige.
 • Sverige vekter 40 prosent og de tre andre 20 prosent i den nordiske indeksen.
 • Undersøkelsen er gjennomført i uke 36-40
 • Det er tiende gang undersøkelsen gjennomføres i Norden.

 

Rapporten lastes ned her.

WHAT'S NEXT

Registrer deg for å motta analyser og innsikt i trender som vil prege eiendomsbransjen.